Švédsko vs. Nemecko z pohľadu stavebníctva časť 2

 1. Byrokracia
  Čo sa týka podnikania, byrokraticky sú na tom obe krajiny veľmi podobne. Niečo sa viac reportuje, kontroluje alebo prekladá vo Švédsku, niečo viac v Nemecku.
 2. Zmluvy, dohody a ich dodržiavanie
  Švédsko:
  V tejto krajine aj ústne uzatvorená zmluva alebo dohoda platia a sú aj dodržané (tzv. gentlemanská dohoda). Samozrejme vždy odporúčam mať aj písomnú zmluvu, aj keď vo Švédsku panuje vzájomný rešpekt z oboch strán, a to bez ohľadu na váš pôvod.Nemecko:
  Čo je na papieri a podpísané, to platí. Samozrejme zmluva alebo dohoda musia mať splnené všetky náležitosti a nič nesmie chýbať. Ústne dohody neexistujú. Je veľmi potrebné sa dobre vyznať v právnom a zmluvnom systéme Nemecka a ovládať obchodné zákony. Vždy má navrch ten, kto sa v nich lepšie vyzná a nemecké stavebné firmy sú si toho vedomé. Žiaľ, častokrát zneužívajú neznalosť miestnej legislatívy a prostredia a vyhýbajú sa plateniu faktúr, resp. nedodržiavajú dohody (česť výnimkám). Každému, kto začína podnikať v Nemecku, odporúčam využiť služby kvalifikovaného právnika, ktorý sa vyzná v nemeckom pracovnom a stavebnom trhu a hlavne v ich zákonoch.
 3. Preukazy, osvedčenia
  Švédsko:
  Pre veľa profesií v stavebníctve sa vyžaduje mať pre pracovníka špeciálne švédske vzdelanie/preukaz a osvedčenie o spôsobilosti získané vo Švédsku. Náš slovenský lešenársky preukaz aj s doložením praxe nie je vo Švédsku akceptovaný ako plnohodnotná spôsobilosť. Vyžaduje sa buď si dorobiť dodatočné lešenárske vzdelanie v trvaní minimálne 2 dni alebo si urobiť celý švédsky lešenársky kurz v trvaní minimálne 5 dní + dokladovať prax zo Slovenska a iných krajín. Bez toho nie je možné prácu vykonávať a hrozí vysoká pokuta.Nemecko:
  Nemecko je v tomto smere harmonizované a unifikované s EÚ a jeho predpismi. Napríklad slovenský lešenársky preukaz je tu bez problémov uznávaný ako plnohodnotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti.
 4. Pracovné prostredie
  Švédsko:
  Škandinávske pracovno-bezpečnostné predpisy sú považované za jedny z najprísnejších v rámci EÚ. Napríklad lešenár je povinný mať na sebe montérky s minimálne jedným reflexným prvkom, topánky s oceľovou špičkou, prilbu s dvojitým zapínaním, certifikované bezpečnostné popruhy s dvomi hákmi a v niektorých prípadoch navyše aj bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice.Nemecko:
  Keď sme sa na niektorých fasádnych projektoch v nemeckých mestách objavili „vyzbrojení“ podľa švédskych štandardov, mnohým sme boli na smiech. Keď vidím niektoré nemecké firmy a ich zamestnancov pracujúcich na lešení v rifliach a tričku bez akéhokoľvek reflexného prvku, tak si uvedomujem, že do Nemecka prinášame bezpečnostný štandard najvyššej kvality. Som rád, že v súčasnosti sme vzorom a určujeme smer, ktorým by sa mali nemecké firmy vybrať.
 5. Platobná disciplína
  Švédsko:
  Štandardne sú faktúry uhrádzané okolo dátumu splatnosti. V prípade omeškania z dôvodu zabudnutia alebo finančných problémov sa ústne dohodne dátum, kedy bude pohľadávka uhradená, a ten sa aj dodrží. V prípade neschopnosti platbu uhradiť z rôznych iných dôvodov sa pristúpi na splátkový kalendár.Nemecko:
  Väčšina stavebných firiem si uplatňuje inštitút „skonta“. To znamená, že v prípade skoršieho uhradenia faktúr (pred dátumom splatnosti uvedeného na faktúre) si vyhradzujú právo uhradiť o približne 1,5 – 3,5 % menej z fakturovanej sumy (podľa dohody v zmluve). V prípade omeškania platby po dátume splatnosti ale recipročne takýto princíp neplatí. V takom prípade si môžete uplatniť jedine úroky z omeškania, ktoré sa vymáhajú súdnou cestou, alebo ukončiť spoluprácu.
 6. Mzda zamestnanca
  Švédsko:
  Mzdy a pracovné podmienky sú upravené v kolektívnych zmluvách medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi zamestnancov. Čiže mzdu pre zamestnanca vyjednáva zamestnávateľ priamo s odborovou organizáciou. V našom prípade je to Byggnads (tzv. Švédska únia stavebných robotníkov), s ktorou rokujeme. Bezpečnosť a stabilita zamestnania sú vo Švédsku vysoko cenené.Nemecko:
  Minimálnu mzdu upravuje zákon o minimálnej mzde pre konkrétnu profesiu. Zamestnávateľ je povinný platiť minimum udávané zákonom v danej profesii.

Záver
Rozdielov je oveľa viac, než som spomenul v článku. Oboznámenie sa s lokálnymi zvyklosťami podnikania, normami danej krajiny a vytvorenie stabilného podielu na trhu netrvá mesiac, ale roky. Môžete mať najlepších právnikov, omylom sa aj napriek tomu vyhnúť nedá. Otázkou ale vždy je, či je to malé pochybenie alebo likvidačné pre vašu firmu.

JUDr. Peter Kišš
Riaditeľ ALUKO s.r.o.