Skip to content

Náš tím

JUDr. Peter Kišš

Pozícia:riaditeľ spoločnosti
Telefón:+421 908 426 526
Email: peter.kiss@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, maďarsky

Vo firme mám na starosti: riadenie celej spoločnosti, udávanie smeru a stratégie firmy, nábor kľúčových ľudí, vedenie porád a ľudí, kontrolnú činnosť, obchod, motiváciu tímu a samozrejme všetky kľúčové rozhodnutia

Niečo o mne: Som cieľavedomý, húževnatý a zodpovedný sangvinik. Avšak predovšetkým som manager/podnikateľ s ľudským prístupom. Roky som pôsobil ako obchodný manažér v rôznych firmách a vyskúšal som si aj podomový predaj. Tieto skúsenosti som naplno zúročil pri budovaní firmy, ktorej obrat narástol za prvé 4 roky z nuly na 5 miliónov eur. Neustále sa vzdelávam v oblasti osobného rozvoja, obchodu, riadenia a NLP. Milujem pohyb a šport, otužovanie, meditáciu, vzdelávanie, cestovanie do exotických krajín a pilotovanie.

Životné motto: “Nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú náš život”

JUDr. Peter Kišš

riaditeľ spoločnosti

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, maďarsky. Som cieľavedomý, húževnatý a zodpovedný sangvinik...

Vratislav Tvrdý

Pozícia:prevádzkový riaditeľ
Telefón:+421 948 672 122
Email: vratislav.tvrdy@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a čiastočne nemecky

Vo firme mám na starosti: nábor kvalitných ľudí, plánovanie a následnú kontrolu vykonávanej práce, podporu zamestnancov po psychickej a morálnej stránke, kontrolu dodržiavania všetkých pracovných podmienok a bezpečnostných predpisov zamestnancami

Niečo o mne: Pamätám si časy, keď som začal vo firme ako lešenár. Boli sme len traja zamestnanci, no teraz je nás už vyše 100. Mám viac ako 8-ročné skúsenosti s riadením ľudí, čo prenášam vo veľkej miere aj do našej firmy. Môj sen bol odmalička niečo riadiť a myslím, že na základe výsledkov to robím veľmi dobre, čo je však tiež vizitka celého nášho tímu. Najlepšie odreagovanie od práce mám vtedy, keď si sadnem na štvorkolku, na celý deň si vypnem telefón a brázdim lesy a poľné cesty. Vtedy nemyslím na nič a mám dokonale čistú hlavu.

Vratislav Tvrdý

prevádzkový riaditeľ

Dohovorím sa: anglicky, poľsky a čiastočne nemecky. Pamätám si časy, keď som...

Matej Žuffa

Pozícia:finančný riaditeľ
Telefón:+421 917 524 743
Email: matej.zuffa@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, rusky

Vo firme mám na starosti: financie, mzdy, platby a nákup

Niečo o mne: Na matematiku, logiku a analytiku som mal vždy dobrú hlavu. Preto ak ma náhodou niekedy nepremôže lenivosť, tak sa mi ľahko učí prakticky čokoľvek. V podstate preto je jednou z mojich záľub učenie sa nových vecí a skúšanie všetkého, čo ostatní vidia zložito. Veď aj koreň slova zložité/zložitosť má základ v slove zložiť/skladať. Z toho logicky vyplýva, že všetko zložité je len kopa jednoduchých vecí zložených dokopy.

Matej Žuffa

finančný riaditeľ

Dohovorím sa: anglicky, rusky. Na matematiku, logiku a analytiku som mal vždy...

Bc. Natália Hudecová

Pozícia:Personálny a mzdový účtovník
Telefón:+421 917 920 016
Email: natalia.hudecova@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky

Na Pedagogickej fakulte UK som vyštudovala históriu, slovenský jazyk a literatúru. Popri škole som pracovala v kaviarni a po skončení štúdia som pracovala dva roky v administratíve. Súčasťou firmy Aluko som už niekoľko rokov. Vo svojom voľnom čase rada čítam, lyžujem a cestujem na zaujímavé miesta.

Bc. Natália Hudecová

Personálny a mzdový účtovník

Dohovorím sa: anglicky. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského som vyštudovala históriu...

Mgr. Katarína Rybanská

Pozícia:hlavný účtovník
Telefón:+421 917 234 053
Email: katarina.rybanska@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky

Vo firme mám na starosti: chod kancelárie a účtovníctvo

Niečo o mne: Vo firme som začínala ako office assistant a mala som na starosti zákazky, fakturácie, mzdy a vybavovanie trajektov a leteniek. Od roku 2019 som prebrala zodpovednosť aj za účtovníctvo. V minulosti som tiež pôsobila v zahraničí v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu, s čím samozrejme súvisí aj moja záľuba v cestovaní. Okrem iného som tiež “mamou” nášho firemného maskota Tea.

Mgr. Katarína Rybanská

hlavný účtovník

Dohovorím sa: anglicky. Vo firme som začínala ako office assistant...

Mgr. Lea Rollová

Pozícia:Office Manažér
Telefón:+421 911 463 112
Email: lea.rollova@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Navštevovala som základnú a strednú školu v Nemecku a v USA. Na Slovensku som úspešne ukončila magisterské štúdium na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Po štúdiu som pracovala v administratíve. Rada sa učím nové jazyky, momentálne sa plne venujem japončine. Okrem toho rada cestujem a športujem.
Jazyky ktoré ovládam: nemecký, anglický a japonský.

Mgr. Lea Rollová

Office Manažér

Navštevovala som základnú a strednú školu v Nemecku a v USA. Na...

Mgr. Jana Orosova

Pozícia:HR manager
Telefón:+421 910 670 533
Email: jana.orosova@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky

Vo firme mám na starosti: zodpovednosť za fungovanie a vedenie oddelenia ľudských zdrojov, nábor nových zamestnancov, organizáciu a vedenie výberových procesov a starostlivosť o zamestnancov a subdodávateľov

Niečo o mne: náboru a komplexnej starostlivosti o zamestnancov pre strojárenský a stavebný priemysel sa profesijne venujem od roku 2011. Dynamika, ktorú so sebou táto práca prirodzene prináša ma napĺňa a baví. Práca s ľuďmi so sebou prináša každodenné výzvy, ktoré prekonávam s úsmevom. Vo voľnom čase sa venujem najmä svojej rodine, turistike a behu.

Mgr. Jana Orosova

HR manager

Dohovorím sa: anglicky Vo firme mám na starosti: zodpovednosť za fungovanie a...

Mgr. Petra Krnáčová

Pozícia:Office asistent
Telefón:+421 917 676 996
Email: petra.krnacova@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Mám ukončené magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte univerzity Mateja Bela. Cez tri roky som pôsobila v zahraničí a po na návrate na Slovensko sa zamestnala v oblasti administratívy a práci s ľuďmi. V rámci komunikačných zručností disponujem asertívnou komunikáciou a spoľahlivosť, či samostatnosť sú mi vlastnosti vôbec nie cudzie. Vo voľnom čase rada čítam knihy a aktívne sa venujem športu.

Mgr. Petra Krnáčová

Office asistent

Mám ukončené magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte univerzity Mateja Bela. Cez tri...

Mgr. Jakub Šprlák

Pozícia:country manažér pre Škandináviu
Telefón:+421 904 807 750
Email: jakub.sprlak@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, španielsky, poľsky

Vo firme mám na starosti: získavanie nových partnerov a zákaziek v celej Škandinávii, starostlivosť o aktuálnych partnerov

Niečo o mne: Na vysokej škole som študoval úplne iný odbor, než v akom momentálne pracujem. Aj keď som vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy, v ALUKO som zo začiatku pracoval ako stavebný pracovník. Vo švédskej Lulei som strávil takmer 3 mesiace, následne prišla ponuka na pozíciu, ktorú momentálne zastávam. Medzi moje záľuby patrí cestovanie a šport, hlavne futbal, ktorý som aktívne hrával takmer 20 rokov. Ďalej je to príroda a poľovníctvo.

Mgr. Jakub Šprlák

country manažér pre Škandináviu

Dohovorím sa: anglicky, španielsky, poľsky. Vo firme mám na starosti: získavanie nových...

Marko Kubrický

Pozícia:country manažér pre Nemecko
Telefón:+421 948 48 48 01
Email: marko.kubricky@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, nemecky

Vo firme mám na starosti: firmy v Nemecku, fakturáciu a zabezpečovanie podkladov k fakturáciám, šichtovníc, zabezpečovanie ubytovania, kontrolu financií na nemeckom trhu, organizáciu objednávok

Niečo o mne: Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva na nemeckom a rakúskom trhu. V minulosti som organizoval spolupráce na týchto trhoch a zároveň som ako office manažér zabezpečoval chod celej kancelárie. Na prvom mieste je u mňa snaha udržiavať dobré vzťahy s našimi partnermi a navyše som vždy pripravený riešiť najrôznejšie úlohy a výzvy.

Marko Kubrický

country manažér pre Nemecko

Dohovorím sa: anglicky, nemecky. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva na nemeckom...

Matej Gaško

Pozícia:Projektový manažér & koordinátor
Telefón:+421 903 770 300
Email: matej.gasko@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, poľsky

Vo firme mám na starosti: vedenie firemných databáz, chod kancelárie v Žiline, výberové konania, organizovanie nástupov zamestnancov na turnusy, skladové hospodárstvo, správu vozového parku

Niečo o mne: Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva konkrétne s lešenárskou činnosťou. Na základe týchto znalostí získaných v zahraničí vykonávam funkciu projektového manažéra & koordinátora. Mojou úlohou je výber vhodných kandidátov do zamestnania a ich následná koordinácia. Ďalej pod moje činnosti spadá organizovanie nástupov zamestnancov na turnusy, vedenie firemných databáz, skladové hospodárstvo a správa firemného vozového parku.

Matej Gaško

Projektový manažér & koordinátor

Dohovorím sa: anglicky, nemecky, poľsky. Matej má dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva konkrétne...

Teo

Pozícia:maskot
Telefón:+421 917 234 053
Email: teodor@aluko.eu
Kategórie: Aluko Sk
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: s každým

Vo firme mám na starosti: rozdávanie dobrej nálady všetkým naokolo

Niečo o mne: Mám rád veci pod kontrolou a strááášne nerád robím kompromisy. Keď mám chuť ísť na prechádzku, tak sa jednoducho ide na prechádzku. Zjem takmer všetko, čo nezje mňa. Moje obľúbené miesto v kancelárii je Tulivak a nie, nie som vôbec rozmaznaný, aj keď to všetci tvrdia!

Teo

maskot

Dohovorím sa: s každým. Mám rád veci pod kontrolou a strááášne nerád...

Project Managers for Scaffolding

Tomáš Repka

Pozícia:Project Manager for Scaffolding
Telefón:+421 911 358 112
Email: tomas.repka@aluko.eu
Kategórie: Scaffolding

Práci s lešením sa venujem už 13 rokov. Som cieľavedomý a rád doťahujem veci do konca. Mám rád výzvy, ktoré Aluko ponúka lebo chcem napredovať nielen v oblasti lešenia.

Tomáš Repka

Project Manager for Scaffolding

Práci s lešením sa venujem už 13 rokov. Som cieľavedomý a rád...

Jozef Laco

Pozícia:Project Manager for Scaffolding
Telefón:+421 911 385 112
Email: jozef.laco@aluko.eu
Kategórie: Scaffolding
Lokácia Slovensko

Pracujem 16 rokov ako lešenár, mám skúsenosti s rôznymi typmi lešenia. Som zodpovedný, flexibilný a férový. Moja priorita je rodina a vo voľnom čase sa venujem turistike, plávaniu a rád si pozriem dobrý film či prečítam zaujímavú knihu.

Jozef Laco

Project Manager for Scaffolding

Pracujem 16 rokov ako lešenár, mám skúsenosti s rôznymi typmi lešenia. Som...

Miroslav Schut

Pozícia:Project Manager for Scaffolding
Telefón:+421 911 398 112
Email: miroslav.schut@aluko.eu
Kategórie: Scaffolding
Lokácia Slovensko

Vyštudoval som účtovníctvo a podnikanie na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Po škole som už vedel, že to nebude práca, ktorú chcem vykonávať dlhodobo, a preto som skúšal rôzne pozície od kovo-výroby až po gastro. V roku 2019 som si povedal, že je opäť čas na zmenu a nastúpil som do Aluka ako skladník lešenia vo Švédsku. S pomocou vedenia a kolegov som sa prepracoval na pomocného lešenára a neskôr na teamleadra. Zodpovednosť za ľudí a naše výkony mi nikdy neboli cudzie. V roku 2022 bola moja snaha opäť ocenená a dostal som povýšenie na moju súčasnú pozíciu. Svoj čas najradšej trávim s dcérou, ženou a samozrejme celou rodinou.

Miroslav Schut

Project Manager for Scaffolding

Vyštudoval som účtovníctvo a podnikanie na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Po škole...

Ján Ondo

Pozícia:Project Manager for Scaffolding
Telefón:+421 911 352 112
Email: jan.ondo@aluko.eu
Kategórie: Scaffolding
Lokácia Slovensko

Dlhoročné skúsenosti s lešením získavam po celej Európe. Jedným z mojich kľúčov k úspechu je riadenie, koordinácia a motivácia pracovnej sily, ktorá zabezpečuje, že tím pracuje maximálne efektívne.

Ján Ondo

Project Manager for Scaffolding

Dlhoročné skúsenosti s lešením získavam po celej Európe. Jedným z mojich kľúčov...

Ľubomír Tvrdý

Pozícia:Project Manager for Scaffolding
Telefón:+421 911 555 538
Email: lubomir.tvrdy@aluko.eu
Kategórie: Scaffolding
Lokácia Slovensko

Dohovorím sa: anglicky, poľsky

Vo firme mám na starosti: projekty vo Švédsku a v Nemecku, koordináciu tímov a činností na projektoch v týchto krajinách

Niečo o mne: Lešenia sú môj život a práca s ním ma dokonale napĺňa. Nie je preto prekvapením, že v ALUKO som už toľko rokov. Medzi moje záľuby patrí lyžovanie, motorky a autá. A vlastne všetko, čo má motor. Zároveň som rodinne založený typ a svoj voľný čas najradšej trávim s rodinou a mojim synom.

Ľubomír Tvrdý

Project Manager for Scaffolding

Dohovorím sa: anglicky, poľsky. Vo firme mám na starosti: projekty vo Švédsku...

Project Managers for Construction

Pavol Židek

Pozícia:Project Manager for Construction
Telefón:+421 911 405 112
Email: pavol.zidek@aluko.eu
Kategórie: Construction
Lokácia Slovensko

Z predchádzajúceho zamestnania využívam hlavne manažérske schopnosti ako napríklad proaktívny prístup k práci. Vďaka nemu hľadám alternatívne riešenia, ako sa vyhnúť prípadným problémom. Som cieľavedomý, svojím spôsobom kreatívny, dôsledný a hlavne zodpovedný. Snažím sa byť lojálny a pozerať sa dopredu ako na lepšie časy, kde je vždy možné niečo zlepšiť pre dobro všetkých. Spoľahlivosť je jedna z vlastností, ktorú kolegovia u mňa oceňujú pri riešení rôznych problémov nielen v práci, keďže trávime spolu čas aj mimo práce. Rád trávim čas s rodinou, venujem sa samovzdelávaniu, cestovaniu a športu.

Jazyky, ktoré ovládam: plynule rozprávam anglicky a poľsky.

Pavol Židek

Project Manager for Construction

Z predchádzajúceho zamestnania využívam hlavne manažérske schopnosti ako napríklad proaktívny prístup...