Skip to content

Lešenárstvo

LEŠENÁRSKE PRÁCE NA SLOVENSKU, V ZÁPADNEJ EURÓPE A V SEVERSKÝCH KRAJINÁCH

Pracujeme na projektoch rodinných domov (výška lešenia 3 až 6 metrov), bytoviek a rôznych priemyselných výškových stavieb, kde je výška lešenia častokrát aj viac ako 65 metrov. Venujeme sa tiež projektom na odstávkach v chemických výrobniach, papierňach, v atómových elektrárňach a tiež robíme udržiavacie práce na mnohých miestach v priemysle.

S tým samozrejme súvisí aj potrebná certifikácia – každý zamestnanec musí mať okrem lešenárskeho preukazu aj špeciálny švédsky lešenársky a strechársky preukaz. Lešenársky oprávňuje realizovať lešenia nad 9 metrov a strechársky oprávňuje stavať strechy z lešenia.

settings

Práca na zmeny

Práca na 2 zmeny a v noci je platená atraktívnym bonusom.

data settings

Najprísnejšie normy

Naši zamestnanci sú certifikovaní a výbavou či oblečením spĺňajú aj najprísnejšie bezpečnostné normy.

accessibility

Project Manager

Riadi celú zákazku a tím ľudí, ktorí sa na nej podieľajú, vrátane teamleadera.

web hyperlink

3 druhy lešenia

Pracujeme s 3 druhmi lešenia: s rámovým, modulovým a trubkovým, ktoré sa používa už minimálne.

logic

Teamleader

V každej partii je vždy jeden teamleader, ktorý je zodpovedný za dozor, reportovanie a výsledky celej partie.

Certifikáty

  1. Certifikát ISO 45001:2018Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) (Certifikácia určená firmám s vyššou mierou rizika na pracovisku.)
  2. Certifikát ISO 9001:2015  – Systém manažerstva kvality (Základný certifikát kvality, deklarujúci trvalé zlepšovanie úrovne práce a kvality služieb. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.)
  3. Certifikát ISO 14001:2015 –  Systémy manažérstva environmentu. (Certifikát, zohľadňujúci systém riadenia s dôrazom na ochranu životného prostredia.)
  4. SCC** certifikat od  nemeckej firmy Kiwa International Cert GmbH: Safety Certificate Contractor (medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorým firma deklaruje splnenie špeciálnych požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia určená pre priemyselné firmy.)

GALÉRIA

Naši lešenári sú skúsení a kvalifikovaní

Naši partneri

Máte záujem o prácu lešenára?
Spojte sa s nami!