Skip to content

Personálne služby

HĽADÁTE KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKOV? STE NA SPRÁVNOM MIESTE

Aj pre váš projekt zabezpečíme kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych stavebných odboroch. V roku 2019 sme dostali povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre Slovenskú republiku (číslo spisu: UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2019/ 170563), tzv. personálny leasing. Od roku 2020 máme toto povolenie platné aj pre Nemecko.

Ponúkame predovšetkým prácu lešenárov a stavebných robotníkov a garantujeme povolenie pre výkon daného zamestnania ako aj platné skúšky a certifikované preskúšania.

content 360deg

Bohaté skúsenosti

Poskytujeme kvalifikovaných pracovníkov so špecializáciami.

time machine

Dočasné zamestnávanie

V roku 2019 sme dostali povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania v SR.

check all

Personálny leasing v Nemecku

Máme povolenie na poskytovanie kvalifikovaných zamestnancov aj na nemeckom trhu.

news

Garantované povolenia

Naša spoločnosť garantuje povolenie na výkon daného zamestnania, platné skúšky aj certifikované preskúšania.

Certifikáty

  1. Certifikát ISO 45001:2018Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) (Certifikácia určená firmám s vyššou mierou rizika na pracovisku.)
  2. Certifikát ISO 9001:2015  – Systém manažerstva kvality (Základný certifikát kvality, deklarujúci trvalé zlepšovanie úrovne práce a kvality služieb. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.)
  3. Certifikát ISO 14001:2015 –  Systémy manažérstva environmentu. (Certifikát, zohľadňujúci systém riadenia s dôrazom na ochranu životného prostredia.)
  4. SCC** certifikat od  nemeckej firmy Kiwa International Cert GmbH: Safety Certificate Contractor (medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorým firma deklaruje splnenie špeciálnych požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia určená pre priemyselné firmy.)

GALÉRIA

Našich pracovníkov dôkladne vyberáme a venujeme sa ich výcviku

Naši partneri

Hľadáte kvalifikovanú pracovnú silu?
Kontaktujte nás.