Skip to content

Stavebné práce

VENUJEME SA KLASICKEJ STAVEBNEJ ČINNOSTI

Pre našich klientov vykonávame všetky stavebné práce, na ktorých pracujú naši tesári, betonári či obkladači. Rovnako tak sa venujeme montáži kazetových stropov, zatepľovacím prácam či rôznym iným stavebným činnostiam.

Dĺžka projektov je rôzna v závislosti od profesie, môže to byť 1 mesiac, niekoľko mesiacov alebo pokojne aj niekoľko rokov.

settings

Tesár

Okrem práce s drevom vykonáva pracovník na stavbe v zásade všetko okrem betonáže, základov, klampiarčiny a pokrývania. Nejde však o pomocné práce, ale o vysoko špecializovanú prácu, nakoľko vo Švédsku sú napríklad úplne iné postupy aj na bežnú montáž okien a dverí. Taktiež sa ako firma podieľame aj na sadrokartónových prácach.

data settings

Betonár

Naši betonári vykonávajú šalovanie systémami Peri a Doka. Do náplne práce patrí šalovanie základov, diek, poschodí alebo schodov, vylievanie betónu do základov a platní, zahladzovanie betónu či montovanie prefabrikátových dielcov. Medzi najčastejšie realizované projekty patria domy, bytové domy a haly. Našim doteraz najzaujímavejším projektom boli základy pre kostol v Göteborgu.

rotate right

Montážnik stropov

Pracujú buď z lešenia alebo z posuvných zdvíhacích plošín. Robia hlavne znížené a akustické stropy v nemocniciach, školách, hoteloch či nákupných centrách. Existujú 2 hlavné typy stropných systémov: Rokfon a Ekofon. Okrem toho sú to rôzne špeciálne hliníkové kazetové alebo drevené stropy, pričom všetky tieto vedia naši zamestnanci montovať.

Certifikáty

  1. Certifikát ISO 45001:2018Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSMS) (Certifikácia určená firmám s vyššou mierou rizika na pracovisku.)
  2. Certifikát ISO 9001:2015  – Systém manažerstva kvality (Základný certifikát kvality, deklarujúci trvalé zlepšovanie úrovne práce a kvality služieb. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.)
  3. Certifikát ISO 14001:2015 –  Systémy manažérstva environmentu. (Certifikát, zohľadňujúci systém riadenia s dôrazom na ochranu životného prostredia.)
  4. SCC** certifikat od  nemeckej firmy Kiwa International Cert GmbH: Safety Certificate Contractor (medzinárodne uznávaný certifikačný štandard, ktorým firma deklaruje splnenie špeciálnych požiadaviek na bezpečnosť práce, ochranu zdravia a životného prostredia určená pre priemyselné firmy.)

GALÉRIA

Pozrite sa na naše stavebné práce

Naši partneri

Máte záujem o prácu v ALUKO?
Spojte sa s nami!